Zławieś Wielka:  +48 792 66 44 84   lub   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ofer­u­jemy pro­jekty i druk wszelkich mate­ri­ałów reklam­owych. Najwięk­szą pop­u­larność zyskały nasze wiz­ytówki, ulotki, fold­ery oraz banery. Ofertę kieru­jemy do mieszkańców i firm ze Złejwsi Wielkiej i okolicznych miejscowości. 

WIZ­YTÓWKI Klasy­czne wiz­ytówki w wysok­iej jakości druku off­se­towego, odpowiedni pro­jekt i właś­ci­wie dobrane infor­ma­cje sprawią, że wzbudzisz zain­tere­sowanie kon­tra­hen­tów, zwró­cisz na siebie uwagę i spraw­isz, że zostanie ona zachowana i wielokrot­nie przy­pomni odbiorcy o Two­jej firmie. Sporym zaskocze­niem może okazać się wręcze­nie pod­wójnej wiz­ytówki — składanej. Pon­adto umożli­wia ona zawar­cie znacznie więk­szej ilości infor­ma­cji w formie oferty przy zachowa­niu stan­dar­d­owych wymi­arów. Dodatkowe zas­tosowanie takich wiz­ytówek to np.: kar­nety umożli­wia­jące zbieranie punktów

ULOTKI Ofer­u­jemy ulotki w sze­rokim zakre­sie papieru w wielu for­mat­ach i nakładach. Wybrane opcje: 135g/​m2 kreda błysk, for­mat A6, A5, A4, A3, DL (najpop­u­larniejsze!) 135g/​m2 kreda błysk, for­mat A4 składane do DL w C lub Z (najpop­u­larniejsza ze składanych!) 170g/​m2 kreda mat + lakier dys­perdyjny, for­mat A6, A5, A4, A3, DL (ele­ganckie!) 250g/​m2 kreda błysk, for­mat A6, A5, A4, A3, DL (ide­alne do menu czy oferty!)

FOLD­ERY W celu zaprezen­towa­nia dużej ilości pro­duk­tów, zas­tosowa­nia bogat­ego opisu należy zde­cy­dować się na foldery. W naszej ofer­cie w zależności od ilości stron proponujemy: - fold­ery w formie broszury (zeszytowe): stron od 8 do 68 A4, A5 pio­nowo, A5 poziomo, A6 pio­nowo, DL, L (105×297), Kwadrat 1 (210×210), Kaw­drat 2 (148×148) - fold­ery klejone stron od 68 do 300 A4, A5, A6, Kwadrat 1 (210×210)

BANERY Umożliwiają trwałą i tanią formę reklamy zewnętrznej. Daj się zauważyć w Złejwsi Wielkiej. Dobrze zaprojektowane zwrócą uwagę przechodniów i przejeżdżających. Baner powinien tylko zasygnalizować istnienie produktu i jednocześnie umożliwić zapamiętanie kluczowych informacji, np. adresu strony www. Oferujemy banery z wysoką jakością druku, solidne i odporne na warunki atmosferyczne. Odpowiednio przymocowane wytrzymają długi czas narażone na deszcz i wiatr. 

Jesteś ze Złejwsi Wielkiej lub okolic? Nie szukaj dalej, dobrze trafiłeś!
Dzwoń, pisz:  +48 792 66 44 84 ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PROFESJONALNE PODEJŚCIE • SZYBKA REALIZACJA • KONKURENCYJNE CENY

Dlaczego warto się z nami skontaktować?
  • do każdego zlece­nia pod­chodz­imy indy­widu­lanie lecz z równym zaangażowaniem
  • grun­townie anal­izu­jemy potrzeby klienta aby spełnić najlepiej oczekiwania
  • dzi­ałamy w intere­sie klienta pro­ponu­jąc tanie lub dar­mowe rozwiązania
  • nie odkry­wamy koła kiedy to zbędne… sto­su­jemy sprawd­zone rozwiązania
  • dokład­ność, ter­mi­nowość, sum­i­en­ność, pro­fesjon­al­izm, ucz­ci­wość to nasze przykazania

Uważamy, że grafika na potrzeby firmy powinna być prosta i czytelna przez co będzie szy­bko kojar­zona z branżą, pro­duk­tem czy też marką. Jest to stanowisko zgodne z aktualnymi trendami. Opra­cow­anie grafik nie powinno odby­wać się na wyś­cigi. Spoko­jnie i rozważnie. Dokład­nie i starannie.

Nie ograniczamy się jedynie do druku. Realizujemy również projekty internetowe: strony i sklepy www. Jako uzupełnienie oferty proponujemy wykonanie szyldów i tablic oraz oklejanie witryn i samochodów.